Pašvaldības grantu konkurss "Starteris"

komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Gulbenes novada teritorijā

Realizē sen loloto biznesa ideju  ar  pašvaldības finansiālu atbalstu!

Gulbenes novada pašvaldība jau 7 gadu organizē konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai “Starteris”. Konkursa nolūks ir stimulēt vietējo ekonomiku, sniedzot finansiālu atbalstu tādiem jaunajiem vai topošajiem komersantiem, kuri plāno radīt konkurētspējīgus produktus, pakalpojumus.

Ikviens iedzīvotājs vai komersants kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā 01.01.2016. ar gada apgrozījumu kas nepārsniedz 5000EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu savu biznesa ideju realizēšanai vai attīstīšanai. Vienas biznesa idejas autors var pretendēt uz pašvaldības atbalsts EUR 5 000 (pieci tūkstoši eiro) apmērā. Pamatojoties uz iedzīvotāju izrādīto interesi, kopējais grantu konkursam pieejamai finansējums 2019. gadā ir EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši eiro) kas ir par 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Grantu konkursa uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par finansējuma piešķiršanu esošās uzņēmējdarbības attīstībai vai jaunas komercdarbības realizēšanai 12 mēnešu periodā.

Šogad pieteikuma izstrādes gaitā, kā arī projekta īstenošanas periodā būs iespēja veidot sadarbību ar mentoriem - nozares speciālistiem, pieredzējušiem grantu konkursa dalībniekiem, lai atklātu svarīgāko par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā, iedvesmotos no veiksmīgajām pieredzēm un vairītos no neveiksmīgajām.

Sekojot mūsdienīgajām tendencēm, maija mēnesī darbu uzsāks brīvā tipa biroja kopiestrādes telpa JC “Bāze” 2.stāvā. Mājīgajā birojnīcā būs pieejamas 3 darba vietas ar atpūtas un tīklošanās zonu. Infrastruktūra būs pieejama ikvienam interesentam, tomēr prioritāri paredzēta pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem.

Īstenojot iepriekš minētās aktivitātes, pašvaldība mērķtiecīgi ilgtermiņā veicina novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību Gulbenes novadā.

2018.gada grantu konkursa atbalsta saņēmēja Dagmāra Jermacāne-Špate stāsta “Atzīstu, ka pašvaldības grantu konkurss bija lielisks atspēriena punkts “Dadža kūku” veikala ieceres realizēšanai. Vairāk par finansiālo atbalstu, novērtēju to, ka konkursa vērtēšanas komisija dalījās ar vērtīgiem padomiem, noticēja man un idejas potenciālam. Lai gan man nav iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā, ticu, ka komisijas pārstāvjus uzrunāja mana degsme, vēlme Skandināvijā uzkrāto pieredzi integrēt savās sirds mājās.  Šobrīd izmantoju LIAA Madonas biznesa inkubatora pakalpojumus, lai stiprinātu uzņēmēja garu un saņemtu profesionālas konsultācijas, atbalstu biznesa dzīvotspējas nodrošināšanai. Lielākā balva ir līdzcilvēku atbalsts un atzinīgie vārdi, kas ir mans lielākais dzinējspēks.” Pērnajā gadā finansējumu jaunu komercdarbības ideju uzsākšanai saņēma 4 Gulbenes novada iedzīvotāji.
Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .