Jau 20.gadu Latvijas Tirdzniecības asociācija sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību organizē nacionāla mēroga konkursu "Latvijas Labākais tirgotājs 2017'.
Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenie mērķi ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus.
Aicinām piedalīties aptaujā līdz 24.jūlijam, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, kas ir labākais tirgotājs/pakalpojuma sniedzējs Gulbenes novadā 2017.gada ietvaros.

Novērtēt / Rekomendēt
Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .