mērķauditorija

Gulbenes novadā deklarēti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Konkursa nolikums

1.kārta

Pieteikumu - vispārējas biznesa idejas apraksta iesniegšana (Pielikums Nr.1) līdz 2018.gada 8.janvārim plkst. 15.00.

2.kārta

Pieteikumu - vienkāršota biznesa plāna iesniegšana (Pielikums Nr.2) līdz 2018.gada 12.martam plkst. 15.00.

Jautājumi

Lūdzu nosūtī aktuālu jautājumu saistībā ar konkursu "Biznesa ideju festivāls", aizpildot anketu zemāk:


*

*

*
Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .