Cilvēkresursi
Gulbenes novadā

PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI

2015. gadā Gulbenes pilsētā dzīvoja visvairāk iedzīvotāju - 35% un attiecīgi visapdzīvotākie pagasti bija Stradu pagasts, kurā dzīvoja 8% un  Beļavas pagasts, kurā dzīvoja 7% novada iedzīvotāju. Vismazākais skaits - 2% no novada iedzīvotājiem dzīvoja Līgo un Druvienas pagastā, kas arī teritorijas ziņā ir vismazākie pagasti

Novadā pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits jau no 2009.gada praktiski ir nemainīgs. No visiem novada iedzīvotājiem 86% - latviešu, 9% krievu tautības iedzīvotāji un 5% citu tautību iedzīvotāji.

NODARBINĀTĪBA

Pēdējo sešu gadu laikā (kopš 2010. gada) iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā no kopējā iedzīvotāju skaita ir bijis nemainīgs - vidēji 66%,  ar tendenci samazināties. Tāpat praktiski nemainīgs 2015.gadā ir bijis iedzīvotāju īpatsvars virs darbaspēju vecumam – vidēji 21% , ar tendenci palielināties, un  nemainīgi rādītāji ir bijuši iedzīvotāju īpatsvaram līdz darbaspējas vecumam, kas ir 13%.

Pozitīvi ir tas, ka novadā pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, kas 2015. gadā sastādīja 33,39%, kas ir par 10,63 % mazāk nekā 2014. gadā un par 13,59 % mazāk nekā 2013. gadā. Nodarbinātības rādītāji katru mēnesi ir mainīgi. Piemēram, 2015. gada decembrī vismazākais bezdarbnieku skaits bija Rankas, Druvienas un Lizuma pagastos – ap 3 %, bet vislielākais Daukstu pagastā – 7,33%

Pamatojoties uz NVA iesniegtajiem datiem, Gulbenes novadā 2016.gada septembrī bezdarbnieka statuss ir 1141 iedzīvotājam - 23 cilvēki zaudējuši statusu, no tiem 21 kļuvis par nodarbināto, attiecīgi 2 personas nepilda pienākumus.

DZIMSTĪBA, MIRSTĪBA

Novadā mirstība joprojām bija lielāka, kā dzimstība, un dabīgais pieaugums bija negatīvs: - 115. Pēdējos divos gados visi rādītāji ir bijuši samērā stabili ar mazām izmaiņām. 2015. gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, migrācijas rezultātā ir samazinājušās iedzīvotāju skaita izmaiņas.,

Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .