Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai

altum valsts finanšu atbalsta instruments


reģionālais biznesa inkubators


nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi


Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .