PAŠVALDĪBAS GRANTU KONKURSS KOMERCDARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI ATTĪSTĪBAI

Grantu finansējums ir pašvaldības atbalsts iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai Gulbenes novada teritorijā. Konkursa mērķis ir veicināt saimniecisko aktivitāti un atbalstīt iniciatīvas uzlabojot preču un pakalpojumu piedāvājumu, radot pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu teritorijā. Atbalstītas tiek arī sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības idejas.

Kopējais atbalsta finansējuma apmērs 2018.gada grantu konkursa projektiem ir EUR 10 000, paredzot ne vairāk kā EUR 3000 grantu vienai komercdarbības idejai. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana notiks trīs reizes gadā, pieejamā finansējuma ietvaros. Lasīt vairāk>>

Uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsts Vidzemes plānošanas reģionā 2018

Vidzemes plānošanas reģions ir izveidojis informatīvu video, lai palīdzētu uzņēmējiem atrast sev nepieciešamo informāciju un konsultatīvo palīdzību uzņēmējdarbības attīstības procesā.  Uzņēmējiem ir iespējas izmantot ne tikai nacionālā līmeņa atbalsta programmas, bet saņemt informatīvo palīdzību arī Vidzemes uzņēmējdarbības centrā, kura darbību vada Vidzemes plānošanas reģions, kā arī reģionālajos biznesa inkubatoros Valmierā un Madonā.

Gulbenes novadā uzņēmējdarbībai pieejamo nekustamo īpašumu karte 

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti, Gulbenes novada dome  veido pašvaldības un privātā sektora brīvo nekustamo īpašumu karti.
Periodiski tiek papildināta informācija par uzņēmējdarbībai un investīcijām pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas pieder Gulbenes novada pašvaldībai, kā arī par juridiskām un fiziskām personām piederošajiem īpašumiem, kurus īpašnieki vēlas iznomāt vai pārdot. Katram objektam ir pievienota informācija par tā piederību, platību, inženierkomunikācijām, fotoattēliem un kontaktinformāciju.

Lai izveidotu pēc iespējas plašāku datu bāzi par Gulbenes novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus iespējams nomāt vai iegādāties uzņēmējdarbības veikšanas vajadzībām, aicinām īpašniekus sniegt informāciju kartes papildināšanai, sūtot  to Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājai uz e-pastu : liena.kazaka@gulbene.lv, tālr. informācijai 28609883.  Informatīvais pakalpojums ir bezmaksas.  Nosūtīt informāciju, šeit>>

*Norādītajiem datiem ir informatīvs raksturs. Objekta atrašanās vieta google maps, fotofiksācijas un informācija  var būt norādīta neprecīzi. Detalizētu informāciju par objektu iespējams saņemt sazinoties ar kontaktpersonu, kura norādīta nekustamā īpašuma aprakstā.Skaties plašāk! Uzņēmējdarbības iespējas Gulbenes novadā

 .